Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp, đối thoại với dân

.

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thành phố đạt những kết quả tích cực, tạo niềm tin vào Đảng, chính quyền.

Lãnh đạo quận Cẩm Lệ và phường Hòa An đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe và giải quyết chính đáng các ý kiến của nhân dân. Ảnh: PV
Lãnh đạo quận Cẩm Lệ và phường Hòa An đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe và giải quyết chính đáng các ý kiến của nhân dân. Ảnh: PV

Cụ thể hóa Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ các quận, huyện ủy đã ban hành quy định về thẩm quyền, quy trình tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến thường trực quận ủy, Ban Thường vụ quận ủy; bí thư đảng ủy các phường, xã duy trì tổ chức nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết đơn thư theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, không để đơn thư tồn đọng.

Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng cho biết, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy; chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình công tác trọng tâm của bộ phận Thường trực của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, ban hành các thông báo chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW. Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng chỉ đạo việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

5 năm qua, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ có 60 buổi tiếp dân định kỳ theo quy định; Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 130 công dân, đảng viên, cán bộ, công chức phường Hòa Phát. Qua công tác tiếp dân, đối thoại với dân, Bí thư Quận ủy chỉ đạo giải quyết 216 ý kiến kiến nghị, phản ánh; 71 đơn, thư của công dân.

Tại quận Hải Châu, Bí thư Quận ủy và bí thư đảng ủy các phường duy trì nghiêm việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết đơn thư theo quy định. Thường trực Quận ủy Hải Châu thường xuyên dành thời gian đi thực tế cơ sở, chỉ đạo giải quyết rốt ráo các vướng mắc phát sinh trên địa bàn góp phần hạn chế nảy sinh vụ việc bức xúc dẫn đến kiến nghị, phản ánh và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Bí thư Quận ủy Hải Châu có 58 buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND quận có nhiều buổi tiếp dân định kỳ hằng tuần theo quy định. Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi cho biết, quá trình tiếp dân, xử lý đơn thư, các đơn thư tiếp nhận đều được xử lý dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng gây bức xúc, không có tình trạng tập trung đông người để khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan hành chính quận, phường; đồng thời phối hợp tích cực các cơ quan chức năng xử lý tốt tình trạng tập trung đông người tại các cơ quan đóng chân trên địa bàn quận, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, vào ngày 10 hằng tháng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu tiến hành tiếp công dân định kỳ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành thông báo tiếp dân đến các đơn vị, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử UBND quận và kế hoạch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Quận ủy.

5 năm thực hiện quy định của Trung ương, Bí thư Quận ủy có  50 ngày tiếp dân định kỳ theo quy định. Bên cạnh đó, các bí thư đảng ủy phường duy trì thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày cố định trong tháng, chủ động tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc với phương châm “nâng cao trách nhiệm, trọng dân, gần dân, sâu sát với nhân dân”.

Tại báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết, các cơ quan thành phố đã tổ chức tiếp 18.348 cuộc với 18.430 lượt công dân; 1.503 cuộc đối thoại và tiếp xúc cử tri, với 50.912 lượt công dân. Qua đó, đã ban hành 1.179 thông báo kết quả các cuộc đối thoại; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời, đồng thời chuyển các cơ quan có thẩm quyền khác để giải quyết trả lời. Thành phố tiếp nhận 17.087 đơn, thư công dân, đến nay đã xử lý 16.858 đơn, thư, tỷ lệ giải quyết đạt 98,6%.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện quy định của Trung ương, nhất là sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, triển khai các quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, nhìn chung người đứng đầu cấp ủy các cấp nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân.

Qua đó, nhận thức các cơ quan, địa phương, đơn vị về tầm quan trọng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được nâng lên. Người đứng đầu cấp ủy các cấp quan tâm, dành nhiều thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện tiếp công dân, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đưa nội dung này là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả công tác hằng năm đối với người đứng đầu cấp ủy.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.