Xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề thứ 17 HĐND thành phố

.

ĐNO - Ngày 24-5, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn cho biết, tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, bàn bạc 22 tờ trình và dự thảo nghị quyết về các chủ trương, chính sách quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu khai mạc tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu khai mạc tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn, việc thảo luận, phân tích xem xét kỹ lưỡng các nội dung do UBND thành phố đề xuất khi được thông qua tại kỳ họp lần này sẽ là căn cứ pháp lý để UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội  thành phố. 

“Vì vậy, đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ tập thể để thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp”, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và kéo dài thời gian giải ngân vốn năm 2023 sang 2024; tờ trình điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; tờ trình tiếp tục miễn phí sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí trạm xe đạp công cộng; tờ trình quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; tờ trình chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố; tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, trong đó có 2 dự án xây dựng trường học….

Qua báo cáo thẩm tra các Ban HĐND thành phố trình bày tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị UBND thành phố và các sở, ban ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, báo cáo, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm làm cơ sở để HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị trong bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Quang cảnh tại ky họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Quang cảnh tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.