Đại hội Đảng bộ thành phố đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII

.

ĐNO - Chiều 21-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

d
Toàn cảnh Đại hội chiều ngày 21-10. ẢNH: SƠN TRUNG

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hướng dẫn Đại hội thảo luận phương án nhân sự và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Đại biểu dự Đại hội chia thành 8 tổ để thảo luận, sau đó nghe phổ biến quy chế, thể lệ bầu cử và hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu bầu.

Vào lúc 15 giờ 30, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: VĂN NỞ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. ẢNH: VĂN NỞ
Toàn cảnh Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII chiều ngày 21-10. ẢNH: SƠN TRUNG
Toàn cảnh Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII chiều ngày 21-10. ẢNH: SƠN TRUNG

Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII.

SƠN TRUNG-TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.