Thành tựu nổi bật trong nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế

Trong những năm qua, ngành Y tế đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.