Từ 1-6, thêm 10 tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ

ĐNO - Theo chủ trương của UBND thành phố, từ ngày 1-6, thành phố triển khai cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại 10 tuyến đường và cấm đỗ xe giờ cao điểm trong phạm vi 30m trước và sau một số nút giao thông.

 

Đồ họa: TRANG VŨ

;
.
.
.
.