Năm 2019, dự kiến khách du lịch tàu biển đến Đà Nẵng tăng hơn 30%

ĐNO - Năm 2018, Đà Nẵng đón 93 chuyến tàu với 122.338 lượt khách; tăng 40% về lượt khách và tăng 19 chuyến tàu so với năm 2017. Dự kiến, năm 2019 sẽ đón 110 chuyến tàu với 160.000 lượt khách, tăng 31% về lượt khách và tăng 17 chuyến tàu so với năm 2018.

 

Nội dung: THU HÀ - Đồ họa: THANH HUYỀN 

;
;
.
.
.
.