Những Ủy viên Trung ương được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động năm 2019

Năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

 

 Theo VOV.VN

;
;
.
.
.
.