Bảy ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021

Từ 1-1-2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đề ra 7 ưu tiên tại HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

 


Việt Nam đề ra 7 ưu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.Từ 1-1-2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.