Tiền lương của bác sĩ, y tá tăng từ 1-7-2020

Cùng với việc tăng lương cơ sở từ 1-7-2020, tiền lương của bác sĩ, y tá cũng sẽ tăng tương ứng.

Theo VOV.VN 

;
;
.
.
.
.