4 ổ dịch Covid-19 được cách ly và khoanh vùng như thế nào?

.
.
.
.