Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035

Từ 1-1-2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, mỗi năm lao động nghỉ hưu chậm thêm 3-4 tháng so với quy định hiện hành.

Theo Vnexpress.net

;
;
.
.
.
.