Phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 tại Đà Nẵng

ĐNO - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Theo đó, phương thức tuyển sinh năm học tới là kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Nội dung: NGỌC PHÚ - Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.