Tuyên án các bị cáo trong phiên phúc thẩm vụ nguyên lãnh đạo Đà Nẵng

.
.
.
.