Khám chữa bệnh từ xa - bước tiến mạnh mẽ của ngành y tế

ĐNO - Đề án Khám chữa bệnh từ xa được Bộ Y tế triển khai ban hành kèm Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22-6-2020 sẽ là bước tiến mới giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Mục tiêu của khám chữa bệnh từ xa được xác định là: Mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới.

 

 Đồ họa: MAI ANH - PT

;
;
.
.
.
.