Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6055/UBND-SYT ngày 10-9-2020 về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.