10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2020

ĐNO - Nhiều chính sách quan trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10-2020Đà Nẵng Online xin giới thiệu đến độc giả 10 chính sách nổi bật trong tháng này. 

 Đồ họa: MAI ANH - PT

;
;
.
.
.
.