12 trường hợp không được hưởng BHYT dù khám chữa bệnh đúng tuyến

ĐNO - Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), người dân sẽ được thanh toán một phần chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp dưới đây, dù khám chữa bệnh đúng tuyến, người dân không được hưởng BHYT.

Đồ họa: MAI ANH - PT

;
;
.
.
.
.