Các giải pháp, nhiệm vụ tập trung triển khai đến cuối năm 2021

ĐNO - Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa qua, UBND thành phố đã nêu ra các giải pháp trọng tâm để phục hồi kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021.

Đồ họa: THANH HUYỀN- H.N

;
;
.
.
.
.