Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.