Hướng dẫn người dân địa phương khác vào thành phố

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6603/HD-UBND hướng dẫn công dân từ các địa phương khác có nhu cầu đi vào Đà Nẵng trên cơ sở áp dụng một số biện pháp phòng, chống Covid-19 từ ngày 30-9.

HD_congdanvaoTP.jpg

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.