5 điểm mới về Căn cước công dân năm 2022

ĐNO - Nhiều quy định mới đáng chú ý về Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ năm 2022 như: tiếp tục giảm lệ phí cấp Căn cước công dân; tăng mức phạt với hành vi dùng Căn cước công dân quá hạn; mang Căn cước công dân đi cầm cố sẽ bị phạt...

cancuoccongdan.jpg

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.