Xuất khẩu dệt may cán đích ngoạn mục

ĐNO - Xuất khẩu dệt may của Việt Nam cả năm 2022 cán đích ngoạn mục khi vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt mục tiêu 44 tỷ USD đã đề ra, tăng 8,8% so với năm 2021.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.