Đà Nẵng - Doanh thu nhiều ngành dịch vụ tăng nhanh nhất cả nước

ĐNO - Theo báo cáo về bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, doanh thu bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu dịch vụ khác của Đà Nẵng tăng nhanh nhất cả nước.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.T

 

;
;
.
.
.
.