Đà Nẵng triển khai các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện mùa khô 2023

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành văn bản tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Đồ họa: Đ.H - B.T

;
;
.
.
.
.