Infographic - 12 khoản tiền của người lao động sẽ tăng khi tăng lương cơ sở

ĐNO - Từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, 12 khoản tiền sau cũng được điều chỉnh tăng thêm.

THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.