Infographic - Những điều cần biết về BHXH tự nguyện năm 2023

ĐNO - BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực.

T.DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.