Infographic - Mục tiêu của tháng Nhân đạo năm 2023

ĐNO - Tháng Nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 đến 31-5-2023, cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Tháng Nhân đạo năm 2023 có chủ đề: “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Tháng Nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018, đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.