Infographic - Hàng loạt giải thưởng nổi bật của Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi số

ĐNO - Với sự nỗ lực của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của người dân, quá trình chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ, đạt một số kết quả tích cực. Những kết quả đó đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng trong nước, quốc tế về xây dựng Thành phố Thông minh, Chính quyền điện tử.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.