Infographic: Dự phòng tật khúc xạ và chấn thương mắt học đường

ĐNO - Để dự phòng tật khúc xạ và chấn thương mắt để có đôi mắt sáng thì các em cần:

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.