Infographic - Trường hợp nào không được tổ chức tín dụng cho vay vốn từ 1-9-2023?

.
.
.
.