Bưu điện Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số

.

Chiều 2-1, tại hội nghị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ phát triển dịch vụ trên cả 3 lĩnh vực: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông.

Theo đó, đối với bưu chính chuyển phát, trong năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng sẽ gia tăng thị phần đối với các dịch vụ truyền thống, phát triển dịch vụ logistics, chú trọng tới khách hàng vãng lai; duy trì các dịch vụ công ích, hành chính công, hợp tác cung cấp phát hành báo chí…  Bưu điện Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 15% số thủ tục hành chính do thành phố công bố, trả tối thiểu 40% số thủ tục hành chính do bộ phận “một cửa” giải quyết cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, tập trung phát triển nhóm dịch vụ chuyển phát nhanh và nhóm dịch vụ dành cho khách hàng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đối với tài chính bưu chính, Bưu điện Đà Nẵng sẽ triển khai mô hình Tổng đại lý thu bảo hiểm xã hội và triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đối với phân phối truyền thông, sẽ phát triển dịch vụ bán lẻ thông qua mạng lưới điểm giao dịch, bưu điện - văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý; tiếp tục mở rộng, phát triển các hợp đồng truyền thông, quảng cáo tại các mặt bằng có vị trí thuận lợi.

Trong năm 2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ có các cơ chế riêng cho Bưu điện Đà Nẵng để phát triển khách hàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, vận hành; phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác nhận, trả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công; xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, mã định danh bưu chính…

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.