Tôn vinh 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021

.

Chương trình “Bình chọn và vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021” triển khai từ tháng 6-2021 và được công bố tôn vinh 18 cá nhân tại hội thảo “Chính phủ điện tử năm 2021” vào ngày 9-9. Chương trình “Bình chọn và vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu 2021” do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam và Câu lạc bộ CEO&CIO tổ chức trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam trong một vài năm gần đây đã có những bước tiến ấn tượng.

Nhiều lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, từ quốc phòng-an ninh, đến y tế-giáo dục, giao thông vận tải, tài chính- ngân hàng, tài nguyên-môi trường... đều đã có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả. Song song với đó, các địa phương trên toàn quốc cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tích hợp các dịch vụ công tại địa phương lên cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển đổi số các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

18 lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn theo hai khối Trung ương và địa phương. Trong đó, có 10 lãnh đạo chuyển đổi số khối Trung ương được vinh danh là lãnh đạo các đơn vị phụ trách công nghệ thông tin, dịch vụ công tại các bộ, ngành, cơ quan khối Trung ương.

Ở khối địa phương, có 8 lãnh đạo các sở Thông tin và Truyền thông được vinh danh với những đóng góp tích cực trong công tác triển khai chuyển đổi số tại địa phương. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch được vinh danh nhóm 8 các lãnh đạo địa phương.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.