Phát động giải thưởng Make in Vietnam 2022

.

Chiều 22-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến công bố, phát động giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022. Giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Giải thưởng còn dành cho các đơn vị, tổ chức sự nghiệp có sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã đưa vào ứng dụng thực tế. Riêng hạng mục giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng chỉ áp dụng với các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các sản phẩm được tôn vinh sẽ phải thỏa mãn 2 nhóm tiêu chí chính, đó là “thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam” và “tác động, ảnh hưởng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”. Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ nay đến hết ngày 22-9-2022. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ makeinvietnam.mic.gov.vn.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.