Triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình

.

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành công văn đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số.

Theo đó, ngày 25-2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung của dự thảo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023 (điểm 17, mục IV của dự thảo).

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình; ban hành kế hoạch hành động, triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình trong quý 1-2023, tổ chức sơ kết triển khai mô hình trong tháng 9-2023 và tổ chức tổng kết triển khai trong tháng 12-2023; thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn.

H.H

;
;
.
.
.
.
.