Ứng dụng và phát triển hydrogen trong chuyển đổi năng lượng xanh

.

Ngày 7-3, tại Đà Nẵng, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo trực tuyến “Ứng dụng và phát triển công nghệ hydrogen trong việc chuyển đổi năng lượng xanh” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ này; đồng thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ sản xuất, sử dụng, lưu trữ và vận chuyển nhằm hình thành chuỗi cung ứng hydrogen xanh.

Các đại biểu thảo luận các nội dung định hướng của Bộ Công Thương về quy hoạch năng lượng hydrogen; tiềm năng về năng lượng tái tạo để phát triển hydrogen xanh, các giải pháp hỗ trợ sản xuất, sử dụng hydrogen xanh và các nguồn lực phù hợp, đồng bộ nhằm hình thành chuỗi cung ứng hydrogen xanh; ứng dụng hydrogen, giải pháp cho năng lượng xanh; tiềm năng đầu tư và phát triển ngành năng lượng Việt Nam từ Nhật Bản; mô hình phát triển, ứng dụng và công nghệ hydrogen Nhật Bản; hợp tác bảo tồn năng lượng giữa Nhật Bản và Việt Nam; trung hòa carbon tại Việt Nam, quan điểm kinh doanh; nhu cầu sử dụng hydrogen và các sản phẩm gốc hydrogen đang được xem xét, tính toán trong kịch bản phát triển tổng thể năng lượng Việt Nam.

Qua đó cho thấy vai trò quan trọng của hydrogen trong hệ thống năng lượng quốc gia. Đây là cơ hội để đánh giá tổng thể việc sản xuất hydrogen xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các tiềm năng sử dụng hydrogen xanh ở Việt Nam.

CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.