Chuyển đổi số và tự động hóa thúc đẩy kinh tế số phát triển

.

Ngày 7-4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Tự động hóa Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và tự động hóa trong phát triển kinh tế số khu vực miền Trung”. Hội thảo nhằm trao đổi những khía cạnh khác nhau trong các sáng kiến chuyển đổi số và những thành tựu trong sản xuất thông minh, tự động hóa trong việc góp phần vào sự phát triển kinh tế số của địa phương cũng như của quốc gia.

Theo ông Hồ Anh Tuân, Phó Giám đốc VCCI chi nhánh Đà Nẵng, chuyển đổi số là giải pháp phù hợp với thực tế hiện nay sau ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể, chuyển đổi số tạo ra mô hình kinh doanh mới giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, thách thức khi chuyển đổi số của doanh nghiệp là rất lớn như lựa chọn công nghệ không phù hợp, văn hóa doanh nghiệp không thay đổi kịp thời, mục tiêu chuyển đổi số không rõ ràng. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, sở đã và đang tổ chức các hội thảo, đào tạo, đồng thời tăng cường tư vấn, kết nối, mở rộng mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, đặt mốc thời gian cụ thể trong việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số.

M.LÊ

;
;
.
.
.
.
.