Kinh tế

Công bố kế hoạch thanh tra tài chính năm 2024

07:56, 23/02/2024 (GMT+7)

Ngày 22-2, Sở Tài chính cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2024. Theo đó, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thanh tra Sở Du lịch và các đơn vị trực thuộc, UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) về việc quản lý, sử dụng thu chi ngân sách, tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách quản lý tài chính, kế toán trong năm 2023; thanh tra Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan cùng Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng về kinh phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trong năm 2023.

Về chi phí quản lý dự án giai đoạn 2019-2021, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án quản lý thiên tai WB5 thành phố.

Về việc chấp hành chính sách pháp luật quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Sở Tài chính sẽ thanh tra Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng cùng UBND quận Liên Chiểu giai đoạn 2021-2023 (riêng UBND quận Liên Chiểu thanh tra thêm nội dung thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán); thanh tra hạng mục đường và cầu qua sông Cổ Cò tại dự án Cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

M.QUẾ

.