Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội

.

ĐNO - Sáng 22-11, Công an thành phố và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố (thứ 3, bên phải sang) tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, bên phải sang) tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, khẳng định thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH thành phố và Công an thành phố phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn. Cũng như, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Công an thành phố và Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín dụng đen.

Đồng thời, phối hợp các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tín dụng đen. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động cho vay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động cho vay của Chi nhánh NHCSXH.

Song song đó, triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa NHCSXH và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động của NHCSXH để hỗ trợ NHCSXH trong quá trình rà soát, xác minh, làm sạch thông tin công dân là đối tượng vay vốn NHCSXH.

Qua đó, bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, Chi nhánh NHCSXH thành phố, Công an thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định.

Công an thành phố chỉ đạo công an quận, huyện và phường, xã trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư phục vụ công tác xác thực thông tin khách hàng, nhất là các món vay trốn nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú không chịu trả nợ Nhà nước; tham gia tổ rà soát, xử lý nợ tại địa phương…

Theo báo cáo, Công an thành phố và Chi nhánh NHCSXH triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tham gia giao ban nắm tình hình hoạt động tín dụng chính sách và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Qua thực hiện quy chế phối hợp đã góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ NHCSXH thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân.

Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen cho 7 tập thể; Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.