Đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

.

Ngày 8-1, Sở Y tế thành phố tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đánh giá, trong năm 2020, ngành y tế đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm; các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt kết quả; triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là Covid-19. Các chỉ tiêu thiên niên kỷ của Đà Nẵng đã đạt vượt xa so với toàn quốc như: bảo đảm quy mô dân số ổn định, tỷ suất sinh giảm, tỷ số giới tính khi sinh đạt tỷ lệ 105,3 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, tỷ lệ tiêm chủng đạt 97%...

Bên cạnh sự phát triển của hệ thống y tế dự phòng, chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện ngày một nâng cao theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19; thực hiện tốt chính sách, mục tiêu y tế - dân số; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế; cải cách hành chính và thu hút nhân lực...

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.