Mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm cho những đối tượng nào?

.

Bạn đọc Báo Đà Nẵng hỏi: Mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm cho những đối tượng nào? Vắc-xin sử dụng tiêm là vắc-xin loại gì? Sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3 thì bao lâu mới tiêm mũi 4? Đối với người đã mắc Covid-19 sau khi tiêm mũi 3 có cần tiêm mũi 4 nữa không?

Bác sĩ Trần Nguyễn Thu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, theo hướng dẫn tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 9-5-2022, đối tượng tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng Covid-19 bao gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp).

Các loại vắc-xin được tiêm cho mũi 4 gồm: vắc-xin mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc-xin do AstraZeneca sản xuất và vắc-xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người sau khi tiêm mũi 3, ít nhất 4 tháng sau mới tiêm chủng mũi 4. Đối với người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3, cần tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhưng theo quy định nên trì hoãn tiêm chủng 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Cũng theo CDC Đà Nẵng, thành phố đang triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng: Tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên (tiêm vét mũi 2, liều bổ sung và nhắc lại); tiêm chủng trẻ em từ 12-17 tuổi (tiêm vét mũi 2) và tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (tiếp tục tiêm chủng mũi 1). Tính đến ngày 21-5, tổng số liều vắc-xin đã sử dụng trên địa bàn thành phố là hơn 2,5 triệu liều. Trong đó, tiêm chủng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: mũi 1 hơn 881.000 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%), mũi 2 gần 871.000 đối tượng (99,5%), tiêm chủng liều bổ sung và liều nhắc lại cho gần 699.000 đối tượng (79,86%). Đối với tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi: mũi 1 hơn 103.000 đối tượng (100%), mũi 2 hơn 100.000 đối tượng (97,84%). Đối với tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mũi 1 gần 23.500 đối tượng (26,83%) - đây là số trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Trên địa bàn thành phố đã sử dụng 25.100 liều vắc-xin Moderna để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi (chưa triển khai cho đối tượng 5 tuổi vì chưa được phân bổ vắc-xin Pfizer).

Đối với việc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lần 2 (mũi 4) theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 9-5-2022 về việc triển khai tiêm nhắc lần 2 (mũi 4) và chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 2145/SYT-NVY, Công văn số 2146/SYT-NVY ngày 12-5-2022 về việc thống kê đối tượng đồng ý tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4), CDC Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp các đối tượng tiêm chủng theo quy định. Ngay sau khi có số đối tượng, CDC Đà Nẵng sẽ tham mưu Sở Y tế kế hoạch triển khai tiêm nhắc lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng trên địa bàn đúng quy định và mục tiêu đề ra.

Báo Đà Nẵng tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về Covid-19.
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi theo địa chỉ email: tsbaodanang@gmail.com, hoặc gọi đường dây nóng: 0905832222.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.