.

Coi trọng dân vận chính quyền trong quản lý đô thị

.

Thời gian qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thành phố luôn chú trọng công tác dân vận của chính quyền nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, khu vực ven bờ biển Thuận Phước từ một nơi nhếch nhác, giờ trở thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, khu vực ven bờ biển Thuận Phước từ một nơi nhếch nhác, giờ trở thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại.

Ông Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết: “Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong quản lý đô thị, Ban Dân vận Thành ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với UBND thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương những chủ trương, biện pháp về thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Đồng thời, tập trung tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận qua một số chủ trương lớn của thành phố; trong đó, chú trọng lãnh đạo công tác dân vận của chính quyền trong giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị và thực hiện văn hóa, văn minh đô thị”.

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh đô thị hóa trên diện rộng. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ nguồn vốn từ khai thác quỹ đất, nhiều công trình lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của thành phố được xây dựng và phát huy tác dụng, nhất là hạ tầng giao thông.

Bên cạnh việc xóa những khu dân cư ổ chuột, khu nhà chồ nhếch nhác ven sông Hàn, ven bờ biển Thuận Phước là việc mở rộng, xây mới hàng loạt các khu dân cư và khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung..., tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đến Đà Nẵng. Đây là thành công lớn trong công tác vận động quần chúng của chính quyền và là bước đột phá trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố.

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, chính quyền thành phố đã quan tâm đến quyền lợi của người dân; các chính sách bồi thường được công khai, minh bạch. Mỗi dự án đều thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng. Những dự án lớn có liên quan đến nhiều địa phương thì do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, còn dự án nhỏ và vừa trên địa bàn quận, huyện thì do Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng và các ngành có liên quan, phường, xã làm thành viên. Nhờ vậy, việc bố trí tái định cư được thực hiện một cách công bằng, công khai; giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của nhân dân.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã triển khai 536 dự án với quy mô diện tích 74.526ha, gần 120.000 hộ gia đình có liên quan đến giải tỏa, tái định cư. Thành phố đã chi trả đền bù với giá trị 13.740 tỷ đồng và đã bố trí 30.004 nền đất tái định cư, 755 căn hộ chung cư. “Đạt được những kết quả này là do thành phố đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đặc biệt coi trọng công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, cộng với nhiều cách làm hay, mạnh dạn đột phá, có cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị”, ông Phạm Quý khẳng định.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số mặt tồn tại về công tác dân vận của chính quyền trong quản lý đô thị, đó là: việc nắm thông tin từ địa phương, các ban, ngành có lúc chưa kịp thời. Một số nơi thiếu sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận, đoàn thể các cấp. Nhiều mô hình hay chưa được chú trọng, nhân rộng đã làm ảnh hưởng đến việc chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong quản lý đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, để đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, cần nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong quản lý đô thị, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận trong quản lý đô thị phải gắn với phương châm: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tham mưu nòng cốt. Song song đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được biết, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến công tác quản lý đô thị.

Đồng thời, thuyết phục, vận động, lắng nghe và kịp thời quan tâm giải quyết quyền lợi chính đáng, hợp pháp của từng hộ dân trong lợi ích chung của thành phố; gắn việc thực hiện công tác dân vận với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, từ đó huy động nguồn nội lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp chung.

Bài và ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.