.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Đó là đề nghị của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức tại chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4-3-2005 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiều 20-4.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm CNSH, nhất là việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH. Tuy ra đời mới 7 năm nhưng trung tâm đã hoàn thiện được nhiều quy trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn tốt; chuyển giao nhiều mô hình có hiệu quả cho nông dân. Ông Bùi Thế Đức cũng thống nhất với những định hướng trong thời gian tới của Trung tâm CNSH là sẽ tập trung đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm do trung tâm thực hiện như cung cấp giống nấm, hoa, rau, củ, quả cho các vùng rau của huyện Hòa Vang, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và người dân trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các đơn vị có liên quan để đưa sản phẩm KHCN ra thị trường, đưa công nghệ đến với người dân.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ khi thành lập (2010) đến nay, Trung tâm CNSH chủ động nghiên cứu, tạo ra các quy trình ứng dụng CNSH; thực hiện được 5 dự án nông thôn, miền núi và 8 đề tài cấp thành phố, 3 dự án sản xuất thử nghiệm. Cùng với đó, Trung tâm CNSH đẩy mạnh xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN cho công nghệ sinh học

Dịp này, ông Bùi Thế Đức cùng đoàn công tác đã thăm các nhà lưới tại trung tâm và các vùng rau an toàn tại xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), nơi Trung tâm CNSH đã chuyển giao nhiều công nghệ phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp sạch.

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.