.

Đưa dịch vụ công về miền núi

.

Huyện Hòa Vang có 4 xã miền núi gồm Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Liên với địa bàn tương đối hiểm trở. Do đó, việc cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các địa phương này nhằm giúp người dân ở vùng xa giảm thời gian đi lại. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian qua, các xã miền núi đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, trong đó phải kể đến mô hình “trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà” ở xã Hòa Ninh và việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở xã Hòa Bắc.

Theo ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, trong thời gian qua, xã đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: đầu tư nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng cao trách nhiệm công vụ của những cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục cho công dân, giới thiệu nhiều lợi ích công nghệ thông tin…

Đặc biệt, mô hình “trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà” là một bước tiến mới, đã góp phần thực hiện “3 giảm” cho công dân: giảm thời gian, giảm kinh phí và giảm giấy tờ thủ tục. Sau khi công dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn hoàn thiện thủ tục giấy tờ và cung cấp thông tin cá nhân tại bộ phận “Một cửa” của xã, cán bộ được phân công sẽ trực tiếp liên hệ thông báo tiến độ cho công dân và tiến hành trao trả kết quả tại nhà theo đúng thời gian quy định.

Là hộ đầu tiên được UBND xã Hòa Ninh trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà khi thực hiện mô hình trên, anh Phạm Thanh Vy, trú thôn An Sơn bày tỏ bất ngờ và vui mừng khi đón nhận giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và hộ khẩu của con gái mới chào đời. Anh Vy cho biết, đây là việc làm vô cùng tiện ích cho người dân và nên được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn xã.

Là địa bàn nằm xa nhất trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, người dân xã Hòa Bắc không chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại mà còn hạn chế trong việc tiếp cận và giải quyết các thủ tục hành chính so với các xã khác. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã Hòa Bắc xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội và tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ngay từ đầu năm, xã Hòa Bắc tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài việc cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xã còn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” là một khâu thiết yếu.

Với thái độ phục vụ thân thiện và niềm nở, cán bộ, công chức tại “Tổ một cửa” đã mang lại sự hài lòng và chất lượng phục vụ tốt cho nhân dân. Trong quý 1 năm 2016, Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ không để xảy ra bất cứ trường hợp trễ hẹn nào.

Trong tổng số 508 hồ sơ được giải quyết thì có 102 hồ sơ giải quyết trước hẹn, 406 hồ sơ giải quyết đúng hẹn. Bên cạnh đó, “Tổ một cửa” của xã còn thực hiện tốt cuộc vận động 3 hơn gồm “Nhanh hơn, Hợp lý hơn, Thân thiện hơn” đã tạo nên chuyển biến tích cực trong cung cấp dịch vụ công của UBND xã Hòa Bắc.

Để phát huy hơn nữa công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, UBND xã Hòa Bắc nâng cấp trang thông tin điện tử xã, công khai lịch làm việc, hộp thư điện tử của lãnh đạo cũng như các văn bản, biểu mẫu để người dân có thể tiếp cận và liên hệ khi cần thiết nhằm giúp nhân dân chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND xã Hòa Bắc trang bị máy tính bảng và tổ chức tập huấn cho các trưởng thôn kỹ năng dùng thư điện tử để giải quyết công việc. Đây là một trong những việc làm rất thiết thực nhằm khắc phục được sự chậm chạp trong việc tiếp nhận thông tin giữa xã và thôn, đẩy nhanh được tiến độ công việc cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các cán bộ công chức, viên chức của xã với thôn.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.