.

Hồ sơ đất đai trễ hẹn dưới 1%

.

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn A cho biết, chưa thể đặt mục tiêu không có hồ sơ trễ hẹn vì thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai liên quan đến nhiều văn bản pháp luật rất phức tạp. Việc đạt chỉ tiêu hồ sơ trễ hẹn dưới 1% là một quyết tâm cao của cán bộ, viên chức VPĐKĐĐ thành phố và chi nhánh các quận huyện. Đến thời điểm này, có 8 hồ sơ trễ hẹn so với 72.500 hồ sơ đã giải quyết và như vậy, VPĐKĐĐ đã giữ được mục tiêu này.

Theo ông Nguyễn Văn A, 8 hồ sơ trễ hẹn đều thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ. VPĐKĐĐ đã thực hiện đúng quy định của UBND thành phố gửi văn bản xin lỗi đến người dân bị trễ hẹn trả kết quả hồ sơ. Trong số này có một số hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận bị chậm. Khi chuyển đến Chi nhánh VPĐKĐĐ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị chậm theo.

Vì là cơ quan cuối cùng giải quyết TTHC nên VPĐKĐĐ phải làm văn bản xin lỗi dân. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu dưới 1% hồ sơ trễ hẹn thì đó là nỗ lực lớn của VPĐKĐĐ. Đây cũng là nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND thành phố được VPĐKĐĐ đăng ký thực hiện trong năm 2016. Tập thể cán bộ, nhân viên tại 3 phòng chuyên môn thuộc VPĐKĐĐ và 7 chi nhánh tại quận, huyện đã đăng ký thực hiện các giải pháp cụ thể. Đó là thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực đất đai, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC về cấp GCNQSDĐ và đăng ký biến động việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sau khi cấp GCNQSDĐ.

VPĐKĐĐ đã triển khai kiện toàn nhân lực, rà soát, bố trí cán bộ, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết trong đơn vị; trang bị máy móc và ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý hồ sơ, số hóa dữ liệu; công khai số điện thoại của lãnh đạo VPĐKĐĐ và lãnh đạo Chi nhánh các quận, huyện để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh tiêu cực trong quá trình liên hệ giải quyết công việc. Hằng tháng, lãnh đạo VPĐKĐĐ và các đơn vị trực thuộc đều họp đánh giá kết quả thực hiện những công việc cụ thể mà cán bộ, viên chức đã đăng ký thực hiện. Qua gần 8 tháng, những kết quả đầu ra trong việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của VPĐKĐĐ và chi nhánh 7 quận, huyện đều có con số cụ thể ở số hồ sơ đất đai đã giải quyết trả đúng hẹn đối với: 99% hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ; 99,98% hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; 100% hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đăng ký thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền; 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, xóa đăng ký thế chấp); 100% hồ sơ tách thửa, hợp thửa.

Việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND đã tạo nên chuyển biến tích cực, rõ nét trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại VPĐKĐĐ và các chi nhánh. Kết quả thể hiện ở việc TTHC được giải quyết nhanh gọn hơn. Ý thức, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động được nâng cao. Những hồ sơ trả lại đều có văn bản giải thích, hướng dẫn cho công dân rõ ràng, trường hợp trễ hẹn đều có văn bản xin lỗi theo quy định. Kết quả đánh giá theo các tiêu chí của Chỉ thị 29-CT/TU đối với tập thể VPĐKĐĐ và các chi nhánh đạt tỉ lệ về tiêu chí “5 xây”: Trách nhiệm: 95%, chuyên nghiệp: 95%, trung thực: 98%; kỷ cương: 98%; gương mẫu: 80%; tỉ lệ tiêu chí “3 chống”: Quan liêu: 100%, tiêu cực: 100%; bệnh hình thức: 90%.

ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.