.

Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

.

Để thực hiện tốt nội dung “5 xây” theo Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn một mặt triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ công dân khi đến giải quyết thủ tục, hồ sơ, mặt khác tiến hành rà soát thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định từ 1 ngày đến 3 ngày so với quy định chung của thành phố.

Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Trần Văn Minh, các thủ tục mà công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND quận phần lớn được rút ngắn tối đa về thời gian. Riêng thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tiếp tục giảm từ 3 ngày còn 2 ngày làm việc.

Tương tự, thủ tục cấp mã số thuế cũng giảm từ 3 ngày còn 2 ngày. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) giảm từ 15 ngày còn 12 ngày đối với trường hợp cơ sở đủ điều kiện.

Riêng cơ sở không đủ điều kiện cũng được chính quyền địa phương đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục cấp phép từ 30 ngày còn 27 ngày. Với giấy kết hôn cho công dân có yếu tố nước ngoài, Chủ tịch UBND quận trực tiếp trao trân trọng tại trụ sở UBND quận.    

Phó Chánh Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn Mai Xuân Thủy cho biết, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của quận Ngũ Hành Sơn là quận mạnh dạn tham mưu các sở, ngành thành phố triển khai sáng kiến về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử quận Ngũ Hành Sơn.

Sáng kiến này đã được Hội đồng tư vấn đánh giá sáng kiến thành phố thông qua nội dung vào ngày 16-1-2017. Theo ông Mai Xuân Thủy, sáng kiến xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, nhất là sau khi Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28-6-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, các hộ kinh doanh phải đăng ký mã số thuế trong thời gian tối đa là 10 ngày sau khi ĐKKD.

Nội dung sáng kiến được UBND quận Ngũ Hành Sơn áp dụng là tích hợp các thủ tục cấp chứng nhận ĐKKD, cấp mã số thuế lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống vào trong cùng một thủ tục.

Trường hợp nào đã có mã số thuế thì cho phép tùy chọn không cần đăng ký mã số thuế cá nhân, đồng thời đề nghị cho triển khai phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử để vận hành, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và triển khai trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 để công dân đăng ký sử dụng.

Về mặt thời gian, thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP quy định tại Quyết định 6416/QĐ-UBND là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu triển khai thủ tục này trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn kết hợp với cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, cấp mã số thuế lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP thì thời gian tổng cộng cả 3 thủ tục này không quá 10 ngày làm việc.

Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và cấp mã số thuế, UBND quận đã tích hợp trên cùng một sản phẩm là Giấy chứng nhận ĐKKD. Điều này giúp đơn giản hóa về mặt thủ tục của cả cơ quan quản lý và của công dân.

Thực tế từ khi áp dụng giải pháp kết hợp ĐKKD và cấp mã số thuế lần đầu, UBND quận đã giải quyết cho gần 700 trường hợp ĐKKD và cấp mã số thuế theo quy trình thí điểm. Qua đó, đã đăng ký được mã số thuế kịp thời theo quy định cho số lượng tương ứng gần 700 trường hợp; đồng thời đưa vào danh sách quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, tránh việc đi lại nhiều lần, kể cả việc xử phạt hành chính công dân khi chậm đăng ký mã số thuế sau khi ĐKKD.

Để triển khai sáng kiến này hiệu quả, UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu cán bộ, công chức trực thuộc UBND quận phải tăng cường xây dựng công sở hành chính theo hướng phục vụ công dân rõ nét hơn. Bởi mọi giao dịch đều diễn ra trên môi trường mạng, mọi vấn đề xử lý, giải quyết đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của cán bộ, công chức, thể hiện cam kết của người đứng đầu đơn vị trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến cho công dân theo chỉ đạo của thành phố.

Điều này giúp giảm thiểu phiền hà cho dân và hành vi vòi vĩnh của công chức trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ, cũng như có tác dụng trở lại đối với đội ngũ cán bộ, công chức để họ tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực và đạo đức công vụ, thay đổi tác phong và lề lối làm việc khoa học và chuyên nghiệp hơn.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.