Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Phật đản

.
ĐNO - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2024, Phật lịch 2568, phật tử thành phố phát huy tinh thần hộ quốc an dân và văn hóa Phật giáo trong xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sống "tốt đời - đẹp đạo", hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
 

NGUYỄN QUANG - XUÂN HẬU

 

;
;
.
.
.
.
.
.