Infographic - Một số lễ hội đặc sắc đầu năm tại Đà Nẵng

ĐNO - Mùa xuân, mùa bắt đầu của một năm mới, mùa của lễ hội và cũng là mùa của những giá trị văn hóa cổ truyền được tôn vinh. Bắt đầu từ tháng Giêng, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như các lễ hội đình làng, lễ hội Cầu ngư, lễ hội Quán Thế Âm...

 

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.