Infographic - Phát triển 5 trụ cột hạ tầng số giai đoạn 2024-2025

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025. Trong đó đề ra mục tiêu đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2 nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

 

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.