Infographic - Khác biệt giữa Tết xưa và nay

ĐNO - Trải qua thời gian, nhiều phong tục trong ngày Tết của người Việt đã thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

 

Đồ họa: HIỂU TÂM

;
;
.
.
.
.
.