Infographic - Sora: AI kỳ diệu tạo ra video chân thực từ văn bản

ĐNO - Sora, mô hình tạo video từ văn bản hoặc ảnh, vừa được OpenAI giới thiệu và đang thu hút sự chú ý trong cộng đồng vì độ chân thực cao.

Đồ họa: HIỂU TÂM

;
;
.
.
.
.
.